Chukundar aur Khajur Ka Halwa

Chef Shantanu Gupte with Dr.Anjali Mukerjee(Nutritionist,Founder,Health Total) Demonstrate how to prepare Chukundar aur Khajur Ka Halwa