Dahi Ke Kabab

Chef Rakesh Sethi teaches us how to make Dahi Ke Kabab