Potato Pops

Chef Shail demonstrates how to prepare Potato Pops